Amsterdam: +31 20 737 20 66
Almelo: +31 546 89 82 46
Leeuwarden: +31 20 236 10 24

Marcel Soppe

Marcel Soppe is advocaat en sinds 2021 partner bij ENVIR Advocaten. Marcel is sinds eind 1999 als advocaat werkzaam. Zijn vorige kantoor, Soppe Gundelach advocaten, is op 1 januari 2021 opgegaan in ENVIR Advocaten. De praktijk van Marcel richt zich volledig op het bestuursrecht, met als bijzondere aandachtsgebieden het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht, het milieurecht en het communautaire omgevingsrecht. Zowel overheden als het bedrijfsleven behoren tot zijn cliëntenkring. De projecten waarover Marcel adviseert en procedeert zien op onder meer lucht- en zeehavens, gebiedsontwikkelingsprojecten (binnenstedelijke herontwikkeling, bedrijventerreinen, woningbouw, waterberging etc.), wind- en zonneparken en milieutechnische installaties.

Marcel is in 2005 gepromoveerd op het onderwerp milieueffectrapportage en is geassocieerd medewerker bij de Universiteit Utrecht (Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law). Hij heeft diverse wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties op zijn naam staan en is als annotator/redacteur verbonden aan onder meer het Tijdschrift voor Milieu & Recht. Ook is hij auteur van de Tekst en Commentaar Milieurecht voor hoofdstuk 7 Wet milieubeheer (milieueffectrapportage).

Hij verzorgt bijdragen aan studiedagen, symposia en opleidingen. Ook is Marcel verbonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Marcel is zich bewust van de politiek-bestuurlijke dimensie waarbinnen publieke besluitvormingstrajecten gestalte krijgen. Dit is onder meer van belang in zijn (neven)functie als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten van de provincie Gelderland.

mr. dr. M.A.A. (Marcel) Soppe
marcel.soppe@envir-advocaten.com
Twentepoort West 10
7609 RD
Almelo

T +31 546 898 246

M +31 6 53 26 84 14

F +31 20 796 92 22

Another client appreciates the team’s business-focused approach: “What I really like about ENVIR Advocaten is that we know each other and we know how to efficiently spend time.”

Chambers, 2021

Marieke Kaajan advises on contentious and non-contentious permitting and zoning matters. She offers additional experience in nitrogen emissions matters and EU environmental directives. One client enjoys working with her because she is “very well connected, nice, direct and very approachable.”

Chambers, 2021

‘Iris Kieft is very knowledgeable on sustainability; speaks the language of the client and understands the client’s business’.

Legal 500 – EMEA 2020

Fleur Onrust is experienced in handling environmental permitting matters, as well as nature conservation and soil contamination mandates. She is particularly well respected for representing clients from the private and public sectors in contentious proceedings. One client comments: “She is pragmatic, acts fast and is very understanding of the needs of her clients.”

Chambers, 2021

What the team is known for: Respected team covering a broad array of planning and environmental law, with a strong focus on nitrogen emissions legislation and EU regulations concerning nature conservation and habitat protection. Represents clients from the energy and construction sectors, as well as municipalities, in contentious and non-contentious zoning and permitting matters. Also assists clients with soil and groundwater pollution mandates.

Chambers, 2021

One client praises the team’s “outstanding knowledge, especially of nature conservation law,” and goes on to add that the team “will not rest until they have achieved their clients’ preferred results.”

Chambers, 2021

‘At ENVIR they combine the quality services of a top tier firm with the personal attention of the partners of a boutique firm’.

Legal 500 – EMEA 2020

‘The team is very experienced, hands on and understands the business needs of the client and translate that into practical advice’.

Legal 500 – EMEA 2020