Amsterdam: +31 20 737 20 66
Almelo: +31 546 89 82 46
Leeuwarden: +31 20 236 10 24

Marcel Soppe

Marcel Soppe is advocaat en sinds 2021 partner bij ENVIR Advocaten. Marcel is sinds eind 1999 als advocaat werkzaam. Zijn vorige kantoor, Soppe Gundelach advocaten, is op 1 januari 2021 opgegaan in ENVIR Advocaten. De praktijk van Marcel richt zich volledig op het bestuursrecht, met als bijzondere aandachtsgebieden het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht, het milieurecht en het communautaire omgevingsrecht. Zowel overheden als het bedrijfsleven behoren tot zijn cliëntenkring. De projecten waarover Marcel adviseert en procedeert zien op onder meer lucht- en zeehavens, gebiedsontwikkelingsprojecten (binnenstedelijke herontwikkeling, bedrijventerreinen, woningbouw, waterberging etc.), wind- en zonneparken en milieutechnische installaties.

Marcel is in 2005 gepromoveerd op het onderwerp milieueffectrapportage en is geassocieerd medewerker bij de Universiteit Utrecht (Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law). Hij heeft diverse wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties op zijn naam staan en is als annotator/redacteur verbonden aan onder meer het Tijdschrift voor Milieu & Recht. Ook is hij auteur van de Tekst en Commentaar Milieurecht voor hoofdstuk 7 Wet milieubeheer (milieueffectrapportage).

Hij verzorgt bijdragen aan studiedagen, symposia en opleidingen. Ook is Marcel verbonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Marcel is zich bewust van de politiek-bestuurlijke dimensie waarbinnen publieke besluitvormingstrajecten gestalte krijgen. Dit is onder meer van belang in zijn (neven)functie als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten van de provincie Gelderland.

mr. dr. M.A.A. (Marcel) Soppe
marcel.soppe@envir-advocaten.com
Twentepoort West 10
7609 RD
Almelo

T +31 546 898 246

M +31 6 53 26 84 14

F +31 20 796 92 22

‘Iris Kieft is very knowledgeable on sustainability; speaks the language of the client and understands the client’s business’.

Legal 500 – EMEA 2020

What the team is known for: Broad industry knowledge representing private sector clients from the energy field, as well as public sector clients such as municipalities and provinces. Noted for its extensive expertise of nature protection and conservation matters. Also represents clients in sensitive disputes concerning permits and developments. Has expanded the team with several new hires during 2019.

Chambers, 2020

One client appreciates the team’s ‘good tactical approach,’ further adding: ‘The lawyers were very pragmatic and helped us find solutions.’

Chambers, 2020

Fleur Onrust is skilled at handling administrative law issues and environmental matters. Additionally she represents clients in sensitive litigation and advises on nature conservation.

Chambers, 2020

‘At ENVIR they combine the quality services of a top tier firm with the personal attention of the partners of a boutique firm’.

Legal 500 – EMEA 2020

Marieke Kaajan represents clients in compensation disputes arising from construction projects, and also advises on environmental and pollution matters. Interviewees also report: ‘She is very well respected when it comes to nature conservation law.’

Chambers, 2020

‘The team is very experienced, hands on and understands the business needs of the client and translate that into practical advice’.

Legal 500 – EMEA 2020