Amsterdam: +31 20 737 20 66
Leeuwarden: +31 20 236 10 24

Iris Kieft

Iris Kieft is advocaat en sinds 2018 partner bij ENVIR Advocaten. Zij adviseert ondernemingen, ontwikkelaars en (semi)overheden over algemeen bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van hun bedrijfsvoering, projecten en transacties.

In haar praktijk richt Iris zich met name op de sectoren energie & infrastructuur en vastgoed. Zo heeft ze cliënten bijgestaan bij de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur en geadviseerd over verschillende aspecten bij hernieuwbare energieprojecten. Met haar specialistische kennis over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling staat ze cliënten bij in arbitrageprocedures en voor het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van het Europese emissiehandelsysteem (EU ETS). In haar vastgoedpraktijk ondersteunt ze cliënten onder meer bij complexe vergunningprocedures en de vestiging of verplaatsing van bedrijven.

Iris is betrokken, pragmatisch en doelgericht. Ze helpt haar cliënten door het complexe juridische landschap te navigeren zodat zij hun projecten efficiënt kunnen realiseren. Ze heeft ervaring met regionale, nationale en internationale zaken, waarbij ze voor zowel (semi)overheden als het bedrijfsleven heeft opgetreden.

Binnen haar specialisatie bestuursrecht richt Iris zich met name op het omgevingsrecht en Europees recht. Ze adviseert cliënten op het gebied van de gereguleerde aspecten van hun activiteiten, waaronder vergunningstrajecten, ruimtelijke ordening en natuurbescherming en bestuursrechtelijke en milieuaspecten van M&A- en vastgoedtransacties. Iris staat cliënten bij in onderhandelingen met onder meer overheden en belangenorganisaties en procedeert op Nederlands en Europees niveau.

Voordat Iris in 2018 partner werd bij ENVIR Advocaten was ze negen jaar bestuursrechtadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, onder meer als lid van de Sectorgroep Energie. Voor De Brauw heeft Iris onder meer op de kantoren in Londen en Beijing gewerkt. Voor haar overstap naar ENVIR werkte ze als advocaat bij CMS bij Real Estate & Construction en de Sectorgroep Energie.

Iris is vaste annotator voor de OGR-updates onder redactie van de StAB en lid van de redactie Omgevingsrecht van OpenRecht. Daarnaast is ze lid van de Board of Trustees van de Academy for European Law (ERA) in Trier, Duitsland en bestuurslid van Stichting Stibat Services, een non-profit dienstverlener op het gebied van de inzameling, recycling, voorlichting en rapportage ten aanzien van afgedankte batterijen en accu’s.

mr. I.F. (Iris) Kieft
iris.kieft@envir-advocaten.com
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP
Amsterdam

T +31 20 737 20 66

M +31 6 20 00 64 40

F +31 20 796 92 22

‘Iris Kieft is a very bright lawyer, she’s down to earth and friendly, but at the same time very effective and focused on results’.

Legal 500 – EMEA 2021