Amsterdam: +31 20 737 20 66
Almelo: +31 546 89 82 46
Leeuwarden: +31 20 236 10 24

Fleur Onrust

Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Fleur werkte 10 jaar als bestuursrechtadvocaat bij Stibbe. Fleur is gespecialiseerd in het omgevingsrecht waarbinnen zij zich met name richt op soortenbescherming onder de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet), de Wabo en het ruimtelijk bestuursrecht. Fleur houdt zich verder bezig met het algemeen bestuursrecht, in het bijzonder met het subsidierecht, handhavingskwesties en het bestuursprocesrecht. Daarnaast is zij als advocaat actief in de (publieke) zorgsector, onderwijssector en culturele sector als het gaat om vragen en procedures over subsidies, vergunningen of andere vormen van overheidsregulering.

Onder de cliënten van Fleur bevinden zich zowel grote als kleinere bedrijven, projectontwikkelaars, scholen, kunstinstellingen en overheden. Al die verschillende partijen staat zij niet alleen bij in procedures, maar zij geeft hen ook adviezen om procedures te stroomlijnen of te voorkomen. Projecten waarbij zij in het verleden betrokken is geweest zijn verschillende ontheffingen op het gebied van soortenbescherming (bijvoorbeeld bestrijding van meeuwenoverlast) en handhavingsprocedures, onder meer om de ontwikkeling van havengebonden bedrijven weer mogelijk te maken.

Zij heeft in 2008 de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding omgevingsrecht afgerond. Daarnaast doorliep zij bij INSEAD een bedrijfskundige mini MBA programma. Fleur zit in de hoofdredactie van de Module bestuursrecht van Kluwer en publiceert regelmatig in vaktijdschriften over omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Zij geeft regelmatig cursussen, onder meer over soortenbescherming onder de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet) en het bestuursprocesrecht. Fleur is verder rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Overijssel (bestuursrecht).

Fleur zoekt graag naar oplossingen en denkt na buiten de gebaande paden als de oplossing niet voor de hand ligt of anderen de zaak als kansloos bestempelen. Fleur heeft ruime ervaring met de begeleiding van due diligence onderzoeken en het opstellen van due diligence rapporten voor de relevante bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten.

mr. drs. F. (Fleur) Onrust
fleur.onrust@envir-advocaten.com
Jan van Goyenkade 10 III 1075 HP Amsterdam

T +31 20 737 20 66

M +31 6 51 74 00 05

F +31 20 796 92 22

‘At ENVIR they combine the quality services of a top tier firm with the personal attention of the partners of a boutique firm’.

Legal 500 – EMEA 2020

Fleur Onrust is skilled at handling administrative law issues and environmental matters. Additionally she represents clients in sensitive litigation and advises on nature conservation.

Chambers, 2020

Marieke Kaajan represents clients in compensation disputes arising from construction projects, and also advises on environmental and pollution matters. Interviewees also report: ‘She is very well respected when it comes to nature conservation law.’

Chambers, 2020

‘Iris Kieft is very knowledgeable on sustainability; speaks the language of the client and understands the client’s business’.

Legal 500 – EMEA 2020

What the team is known for: Broad industry knowledge representing private sector clients from the energy field, as well as public sector clients such as municipalities and provinces. Noted for its extensive expertise of nature protection and conservation matters. Also represents clients in sensitive disputes concerning permits and developments. Has expanded the team with several new hires during 2019.

Chambers, 2020

One client appreciates the team’s ‘good tactical approach,’ further adding: ‘The lawyers were very pragmatic and helped us find solutions.’

Chambers, 2020

‘The team is very experienced, hands on and understands the business needs of the client and translate that into practical advice’.

Legal 500 – EMEA 2020