Amsterdam: +31 20 737 20 66

Subsidie

Onze advocaten kunnen u bijstaan bij uw subsidieprojecten. Het gaat bijvoorbeeld om subsidies op grond van provinciale of gemeentelijke subsidieregelingen voor bijvoorbeeld zorginstellingen. Ook kan het gaan om duurzaamheidsprojecten waarmee hernieuwbare energie wordt opgewekt, zoals wind- en zonneparken en biomassa. Hiervoor kan een subsidie worden aangevraagd op basis van de regeling omtrent de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Zowel over de subsidieverlening als over de –vaststelling kunnen onze advocaten u adviseren. Ook kunnen zij u vertegenwoordigen in bezwaar- of beroepsprocedures na een subsidieweigering.

Marieke Kaajan advises on contentious and non-contentious permitting and zoning matters. She offers additional experience in nitrogen emissions matters and EU environmental directives. One client enjoys working with her because she is “very well connected, nice, direct and very approachable.”

Chambers, 2021

‘Marieke Kaajan, is an outstanding lawyer and one of the best in the country in this area of law’.

Legal 500 – EMEA 2021

“Separate interviewees enjoy working with Marieke Kaajan because she offers “practical solutions” and “she is very client-oriented.”

Chambers, 2022