ENVIR ADVOCATEN
Keizersgracht 451-1V
1017 DK Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22


Datum: 01-06-2018

Subsidies voor duurzame initiatieven

Erwin Noordover en Annemarie Drahmann schreven ‘Subsidies voor duurzame initiatieven’, Bb 2018/33.

De Rijksoverheid wil de klimaatdoelen neergelegd in de Overeenkomst van Parijs halen.2 Eén van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken is het verstrekken van subsidies en fiscale voordelen voor de bevordering van opwekking van duurzame energie. In deze bijdrage zullen kort de belangrijkste stimuleringsmaatregelen worden beschreven die bedrijven kunnen aanvragen als zij een duurzaam initiatief willen realiseren. Achtereenvolgens zal op hoofdlijnen worden ingegaan op de Stimulering duurzame energieproductie (hierna: SDE), de Investeringssubsidie duurzame energie (hierna: ISDE) en de Energie-investeringsaftrek (hierna: EIA).

Klik hier om het bestand te lezen