ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22


Datum: 01-06-2018

Subsidies voor duurzame initiatieven

Erwin Noordover en Annemarie Drahmann schreven ‘Subsidies voor duurzame initiatieven’, Bb 2018/33.

De Rijksoverheid wil de klimaatdoelen neergelegd in de Overeenkomst van Parijs halen.2 Eén van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken is het verstrekken van subsidies en fiscale voordelen voor de bevordering van opwekking van duurzame energie. In deze bijdrage zullen kort de belangrijkste stimuleringsmaatregelen worden beschreven die bedrijven kunnen aanvragen als zij een duurzaam initiatief willen realiseren. Achtereenvolgens zal op hoofdlijnen worden ingegaan op de Stimulering duurzame energieproductie (hierna: SDE), de Investeringssubsidie duurzame energie (hierna: ISDE) en de Energie-investeringsaftrek (hierna: EIA).

Klik hier om het bestand te lezen
ENVIR Advocaten is verhuisd!

Met ingang van 19 maart 2020 houdt ENVIR Advocaten kantoor aan de Jan van Goyenkade 10 III, 1075 HP Amsterdam. Onze e-mailadressen, telefoonnummers en postadres blijven hetzelfde. In Leeuwarden blijven wij onverminderd te vinden aan de Romkeslaan 59.