ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Randvoorwaarden PAS – arrest HvJ

Met het arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018 (over de Programmatische Aanpak Stikstof) is duidelijk geworden dat de lat voor het Programma Aanpak Stikstofdepositie hoog ligt. Marieke Kaajan schreef over het arrest van het HvJ een noot in OGR Updates 2018-0238.

Of het PAS aan de door het HvJ geformuleerde voorwaarden voldoet, zal door de ABRvS nog moeten worden vastgesteld. Dat zal nog wel enige tijd duren; de zitting bij de ABRvS waarin partijen zich kunnen uitlaten over de consequenties van het arrest van het HvJ voor lopende nationale procedures, vindt op 14 februari a.s. plaats.

Marieke Kaajan

 

 

ENVIR Advocaten is verhuisd!

Met ingang van 19 maart 2020 houdt ENVIR Advocaten kantoor aan de Jan van Goyenkade 10 III, 1075 HP Amsterdam. Onze e-mailadressen, telefoonnummers en postadres blijven hetzelfde. In Leeuwarden blijven wij onverminderd te vinden aan de Romkeslaan 59.