Amsterdam: +31 20 737 20 66

Pro bono en diversiteit

Pro bono activiteiten

ENVIR Advocaten verricht pro bono activiteiten via De Pro Bono Club, waarvan we sinds de oprichting in 2016 lid zijn.

De Pro Bono Club is een platform dat maatschappelijke organisaties in contact brengt met enthousiaste advocaten die hun kennis en ervaring willen inzetten om deze organisaties met juridische kwesties te ondersteunen. De Pro Bono Club gelooft dat de activiteiten van zowel grote als kleine verenigingen, stichtingen en andere organisaties van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse samenleving. Door het maatschappelijke doel dat zij nastreven maar óók omdat zij mensen met elkaar verbinden, wat onze samenleving vrolijker en hechter maakt. Bovendien maakt het de aangesloten advocaten gelukkig om iets te doen voor een ander, zeker wanneer die ander deze hulp goed kan gebruiken. Inmiddels bestaat De Pro Bono Club uit ruim 100 geëngageerde juridische dienstverleners die dit gedachtegoed onderschrijven.

“Lid van De Pro Bono Club
sinds de oprichting in 2016”

Diversiteit

ENVIR Advocaten vindt diversiteit belangrijk. ENVIR Advocaten streeft ernaar iedereen met respect en aandacht te behandelen en biedt een werkplek waarin iedereen welkom is zonder onderscheid naar afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. ENVIR Advocaten is voortdurend op zoek naar nieuwe en creatieve manieren van werken en hecht daarbij waarde aan de gezichtspunten en bijdragen van iedereen. Dit helpt ENVIR Advocaten om te blijven ontwikkelen.