Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 16-10-2015

Zo zou het moeten! Voorkom verjaring van de mogelijkheid om te in vorderen

Verzoek de bestuursrechter om verjaring van de mogelijkheid om tot invordering van dwangsommen over te gaan, te voorkomen.

De Rechtbank Gelderland heeft in een voorlopige voorziening procedure (ECLI:NL:RBGEL:2015:6056 ) de verjaringstermijn van de mogelijkheid tot invordering van dwangsommen verlengd.

Verjaring en dwangsommen, hoe werkt dat?

Als een last onder dwangsom is opgelegd wegens een overtreding en de last wordt niet nagekomen, dan is de dwangsom zogezegd verbeurd. Dat houdt in dat de opgelegde dwangsom betaald moet worden. Maar niet direct. Eerst moet het bevoegd gezag (de overheid die de dwangsom heeft opgelegd) een vervolgbesluit nemen om het geld daadwerkelijk te innen. Dat wordt een invorderingsbesluit genoemd. Dat besluit stuit de verjaring overigens niet.

De bevoegdheid om de dwangsom in te vorderen verjaart 1 jaar nadat de dwangsom is verbeurd. Nadat de termijn om in te vorderen is verjaard, mag het bevoegd gezag het geld van de verbeurde dwangsommen niet meer innen en kan overtreder niet meer tot betaling worden gedwongen. Het is voor overheden dus van groot belang om de termijn van 1 jaar goed in het oog te houden.

In de praktijk blijkt dat het voor de betrokkenen echter vaak onduidelijk is op welk moment de verjaringstermijn van de mogelijkheid om in te vorderen precies aanvangt. De verjaringstermijn van 1 jaar start op het moment dat de dwangsom wordt verbeurd. Eén jaar na het begaan van de overtreding nadat de begunstigingstermijn is verstreken, is de termijn om het geld van de dwangsommen te innen dus verjaard.

Voor overheden is het daarom van belang dat de verjaring wordt gestuit of dat deze wordt verlengd (artikel 4:105 Awb).

Voor het stuiten van de verjaring is vereist dat er een aanmaning wordt verstuurd of een dwangbevel wordt uitgevaardigd.

Wat was er nu in de procedure waar de Rechtbank Gelderland zich over heeft gebogen aan de hand?

De bodemprocedure van de hier genoemde rechtbankuitspraak had geen betrekking op het invorderingsbesluit, maar op het besluit waarbij de dwangsommen waren opgelegd. Echter als de bestuursrechter in de bodemzaak tot het oordeel zou komen dat er dwangsommen zijn verbeurd, dan zal de verjaringstermijn van een jaar waarschijnlijk verstreken zijn als er uitspraak wordt gedaan. En dan heeft het bestuursorgaan dus niet meer de bevoegdheid om nog tot invordering over te gaan. De uitspraak in de bodemzaak wordt dan van nul en generlei waarde, want de overtreder zal de dwangsommen nooit daadwerkelijk hoeven betalen. Daarom verlengt de voorzieningenrechter als voorlopige voorziening de verjaringstermijn door uitstel van betaling te verlenen tot de rechter in de bodemzaak uitspraak heeft gedaan.

Wat kunnen we hier van leren?

Verzoek bij twijfel aan de voorzieningenrechter om de (verjarings)termijn te verlenen, of verleng deze termijn als bestuursorgaan zelf op een correcte wijze en natuurlijk op tijd. De verjaringstermijn begint immers al te lopen direct nadat de dwangsom is verbeurd.

De volledige uitspraak is te lezen door op deze link te klikken.

Fleur Onrust (ENVIR Advocaten)besluit tot invordering van dwangsommen verlengd.

Verjaring en dwangsommen, hoe werkt dat?

Als een last onder dwangsom is opgelegd wegens een overtreding en de last wordt niet nagekomen, dan is de dwangsom zogezegd verbeurd. Dat houdt in dat de opgelegde dwangsom betaald moet worden. Maar niet direct. Eerst moet het bevoegd gezag (de overheid die de dwangsom heeft opgelegd) een vervolgbesluit nemen om het geld daadwerkelijk te innen. Dat wordt een invorderingsbesluit genoemd.

De bevoegdheid om de dwangsom in te vorderen verjaart 1 jaar nadat de dwangsom is verbeurd. Nadat de termijn om in te vorderen  is verjaard mag het bevoegd gezag het geld van de verbeurde dwangsommen niet meer innen en kan overtreder niet meer tot betaling worden gedwongen. Het is voor overheden dus van groot belang om de termijn van 1 jaar goed in het oog te houden.

In de praktijk blijkt dat het voor de betrokkenen echter vaak onduidelijk is op welk moment de verjaringstermijn van de mogelijkheid om in te vorderen precies aanvangt. De verjaringstermijn van 1 jaar start op het moment dat de overtreding na het opleggen van de last onder dwangsom wordt begaan en daarmee de dwangsom wordt verbeurd. 1 jaar na het begaan van de overtreding is de termijn om het geld van de dwangsommen te innen dus verjaard.

Voor overheden is het daarom van belang dat de verjaring wordt gestuit of dat deze wordt verlengd (artikel 4:105 Awb).

Voor het stuiten van de verjaring is vereist dat er een aanmaning wordt verstuurd of een dwangbevel wordt uitgevaardigd.

Wat was er nu in de procedure waar de Rechtbank Gelderland zich over heeft gebogen aan de hand?

De bodemprocedure van de hier genoemde rechtbankuitspraak had geen betrekking op het invorderingsbesluit, maar op het besluit waarbij de dwangsommen waren opgelegd. Echter als de bestuursrechter in de bodemzaak tot het oordeel zou komen dat er dwangsommen zijn verbeurd, dan zal de verjaringstermijn van een jaar waarschijnlijk verstreken zijn als er uitspraak wordt gedaan. En dan heeft het bestuursorgaan dus niet meer de bevoegdheid om nog tot invordering over te gaan. De uitspraak in de bodemzaak wordt dan van nul en generlei waarde, want de overtreder zal de dwangsommen nooit daadwerkelijk hoeven betalen. Daarom verlengt de voorzieningenrechter als voorlopige voorziening de verjaringstermijn door uitstel van betaling te verlenen tot de rechter in de bodemzaak uitspraak heeft gedaan.

Wat kunnen we hier van leren?

Verzoek bij twijfel aan de voorzieningenrechter om de (verjarings)termijn te verlenen, of verleng deze termijn als bestuursorgaan zelf op een correcte wijze en natuurlijk op tijd. De verjaringstermijn begint immers al te lopen nadat de dwangsom is verbeurd.

De volledige uitspraak is te lezen door op deze link te klikken.

Fleur Onrust (ENVIR Advocaten)


Gerelateerd

Belanghebbende bij handhavingsverzoek ogv Noodverordening COVID-19
Verzoek om handhaving van de Noodverordening tegen NS. Is de indiener van het verzoek om…
Mondkapjesverplichting in het OV voor altijd?!
Hoe werkt de verplichting uit de Noodverordening om in het OV een mondkapje te dragen?…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Overtreder of niet?
Een rechtspersoon kan als overtreder worden aangemerkt, maar wat is daarvoor nodig? En in hoeverre…
Vertrouwen of wantrouwen: een nieuwe lijn in de jurisprudentie
Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tweetal uitspraken (ECLI:NL:RVS:2019:1694 (dakterras Amsterdam)…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Prejudiciële vragen of buiten werkingstelling van het PAS; en dan?
Tijdens de meerdaagse zitting op 30 november en 1 december 2016 bij de Afdeling bestuursrechtspraak…
Mooie deal: Van der Lee Transport verkocht aan het Belgische Vervaeke
Trots dat ons kantoor op het gebied van milieurecht verkoper heeft kunnen bijstaan in de…
Geen uitzondering op de beginselplicht tot handhaving
De uitspraak laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om altijd te controleren of…
Aandachtspunten voor (potentiële) gebouw eigenaren
Zowel bedrijfspanden als woningen vliegen weer als warme broodjes over de toonbank, maar wat moet…
Aandeelhouder en bestuurder als overtreder aangemerkt
Drietal uitspraken van de ABRvS overspoedeisende bestuursdwang, het overtreder begrip, kostenverhaal en een dwangbevel. Procedure…
Ook voor dieren op de landelijke vrijstellingslijst moet worden voldaan aan artikel 65 Ffw
Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan mogen niet zonder meer worden afgeschoten. Bij het verlenen van…
Bevestiging PAS-melding geen besluit: dan maar een handhavingsverzoek?!
Op 6 november jl. concludeerde de ABRvS dat de bevestiging van een PAS-melding geen besluit…
Schoonmaken verplicht op grond van de omgevingsvergunning
Is de verplichting om een geluidscherm schoon te houden ruimtelijk relevant? De Afdeling (ABRvS) deed…
Handhaving tegen permanente bewoning recreatiewoningen
Op deze zonnige zomerdag midden in de vakantieperiode een uitspraak over handhaving gericht tegen het…
Terechte weigering handhavend optreden
Voor het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9…
Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein
Lessen uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging…
Naar uniform toezicht en handhaving bij tankstations
Er wordt gewerkt aan een landelijke aanpak bij toezicht en handhaving van tankstations. Naar uniform…
UberPOP als medepleger aangemerkt door Voorzieningenrechter CBb
Interessante uitspraak, waarbij de problemen over de toelaatbaarheid van andere initiatieven in de deeleconomie en…
Asbestbrand en kostenverhaal interessante uitspraak ABRvS 8 oktober 2014
Wachten met zelf maatregelen nemen terwijl er anders spoedeisende bestuursdwang toegepast gaat worden, omdat er…
Nieuwe annotatie over kostenverhaal bestuursdwang na incident Schiphol
Noot van Fleur Onrust onder de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Noot verschenen in JM over een besluit tot kostenverhaal bestuursdwang gericht aan curator
Fleur Onrust schreef een annotatie in JM 2014/111 onder een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van…