ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22


Datum: 05-02-2015

Watervergunning geweigerd op grond van de onjuiste Keur

Interessante uitspraak van de Afdeling over de bestuursprocesrechtelijke vraag aan welke regels een besluit getoetst moest worden, als na de aanvraag de regelgeving wijzigt?

Op 4 februari 2015 deed de Afdeling uitspraak over een geweigerde watervergunning. De vergunning werd aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. De watervergunning werd vervolgens geweigerd door het waterschap. Het waterschap heeft de vergunning getoetst aan de Keur 2010. Op het moment dat de aanvraag werd gedaan was de Keur 2010 het geldende toetsingskader, maar ten tijde van het nemen van het besluit op de aanvraag (het primaire besluit) niet meer. Er geldt dan inmiddels de Keur 2013. Aan welke Keur had de aanvraag getoetst moeten worden? De Keur die geldig was ten tijde van de aanvraag of de Keur ten tijde van het besluit? En kan zich de situatie voordoen waarin de beslissing op bezwaar aan weer een andere Keur getoetst moet worden?

Besluiten moeten (in beginsel) worden genomen op basis van de ten tijde van het nemen van het besluit geldende wet- en regelgeving (let wel op eventueel overgangsrecht!) en de zich op dat moment voordoende feiten en omstandigheden (ex nunc toetsing).

Op grond van artikel 7:11 Awb dient er in bezwaar een volledige heroverweging plaats te vinden. Die heroverweging moet (in beginsel) ook zijn gebaseerd op alle relevante feiten en omstandigheden zoals die zich op het moment dat het besluit genomen wordt voordoen en op basis van het recht zoals dat op dat moment geldt. Dat betekent dat de feiten, omstandigheden en het geldende recht kan wijzigen in de bezwaarprocedure. Als op het moment waarop het primaire besluit wordt genomen wet- en/of regelgeving A geldt en op het moment dat er op het bezwaar wordt beslist (beslissing op bezwaar) wet- en/of regelgeving B, dan moet aan die wet- en/of regelgeving B getoetst worden in bezwaar en kan de beslissing op bezwaar dus op andere regelgeving zijn gebaseerd, dan het primaire besluit.

In de casus die in de uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015 aan de orde was wijzigde de Keur echter niet hangende bezwaar, maar na de aanvraag. De aanvraag werd nog gedaan toen de Keur 2010 gold, maar het primaire besluit werd genomen toen de Keur 2013 gold.

Op 1 januari 2013 was de Keur 2013 in werking getreden onder gelijktijdige intrekking van de Keur 2010. In de Keur 2013 is geen overgangsrechtelijke bepaling opgenomen waarin is bepaald dat de Keur 2010 van toepassing blijft op een vóór die datum ingediende aanvraag om een watervergunning. Op het moment van het nemen van zowel het primaire besluit als het in beroep bestreden besluit op bezwaar, gold dus uitsluitend de Keur 2013. Het bestuursorgaan heft daarmee aan de verkeerde Keur getoetst, namelijk een Keur die ten tijde van het nemen van het primaire besluit al niet meer van toepassing was.

Klik op deze link voor de volledige uitspraak:

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82486&summary_only=&q=

Fleur Onrust


Gerelateerd

Mondkapjesverplichting in het OV voor altijd?!
Hoe werkt de verplichting uit de Noodverordening om in het OV een mondkapje te dragen?…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Schaarse vergunningen; Wat? Wie en Hoe?
Op 25 mei 2016 is de conclusie over schaarse vergunning van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verschenen….
Het pleit beslecht: wel overgangsrecht Stichting WEW
De uitspraak van de ABRvS van 23 maart 2016 maakt een einde aan de discussie:…
Een unicum: ABRvS komt terug op tussenuitspraak
Terugkomen op een tussenuitspraak is een uitzondering. Maar het kan wel! Zie hiervoor de uitspraak…
4 tips om terugbetalen ontvangen subsidie te voorkomen
Subsidie ontvangen is mooi en soms onmisbaar. Maar als je die subsidie aan het einde…
Toch geen overgangsrecht voor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen?
Met de uitspraak van 1 oktober 2015 gaat de rechtbank Zeeland-West-Brabant lijnrecht in tegen een…
Handhaving tegen permanente bewoning recreatiewoningen
Op deze zonnige zomerdag midden in de vakantieperiode een uitspraak over handhaving gericht tegen het…
Uitbreiden omvang van het geding met nieuwe besluitonderdelen
Zeer interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015…
Watervergunning en verenigbaarheid met de doelstellingen van de Waterwet (art. 6.21)
Een watervergunning wordt geweigerd als de verlening van die vergunning niet verenigbaar is met doelstellingen…
Voorlopig einde van het alcoholslot
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft door de uitspraak van de Raad van State (ABRvS) van…
Naar uniform toezicht en handhaving bij tankstations
Er wordt gewerkt aan een landelijke aanpak bij toezicht en handhaving van tankstations. Naar uniform…
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen niet langer een bestuursorgaan
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 december 2014 (zaaknr. 201402823) is een breuk…
UberPOP als medepleger aangemerkt door Voorzieningenrechter CBb
Interessante uitspraak, waarbij de problemen over de toelaatbaarheid van andere initiatieven in de deeleconomie en…
Medewerking van derden vereisen kan wel in Watervergunning
De Waterwet verzet zich niet tegen het stellen van voorschriften ter naleving waarvan de medewerking van…
Advies Raad van State wetsvoorstel Windenergie op zee
Op 20 oktober jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel over…
Watervergunning kan alleen verplichtingen voor vergunninghouder bevatten
Uitspraak (ABRvS) van 8 oktober 2014 waarbij aan een watervergunning in een voorschrift een verplichting…
Uitspraak grote kamer over kernbegrip “bestuursorgaan”
De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan…