Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 04-03-2015

Voorlopig einde van het alcoholslot

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft door de uitspraak van de Raad van State (ABRvS) van vandaag geen wettelijke mogelijkheid meer om een alcoholslotprogramma aan iemand op te leggen. (ABRvS 4 maart 2015, 201400944/1)

De ABRvS verklaart de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend. Reden hiervoor is dat in een groot  aantal van de gevallen waarin het alcoholslotprogramma wordt opgelegd de maatregel onevenredig kan uitwerken. De wettelijke regeling houdt echter geen rekening met de uiteenlopende gevolgen van het programma voor verschillende personen en situaties (zoals de hoge kosten van het alcoholslot in verhouding tot de draagkracht van de persoon en gevolgen voor bijvoorbeeld werk van het opleggen van de maatregel). Zie voor de gehele uitspraak van de ABRvS van 4 maart 2015 deze link.

In eerdere uitspraken oordeelde de ABRvS nog anders en werd het alcoholslotprogramma wel verbindend geacht te zijn. De ABRvS overweegt voor al die eerdere gevallen nog eens duidelijk dat deze gewijzigde rechtsopvatting in de uitspraak van vandaag geen reden is voor herziening van die eerdere uitspraken. Dat betekent dat de eerder opgelegde alcoholslotprogramma’s waartegen beroep bij de ABRvS over is gevoerd niet overgedaan kunnen worden nu deze uitspraak er is.

Tot dat er een nieuwe wettelijke regeling wordt vastgesteld kan er geen alcoholslotprogrmaam meer worden opgelegd.

De Hoge Raad oordeelde gisteren (HR 3 maart 2015, klik op deze link voor het arrest van de Hoge Raad) dat iemand die verplicht moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma daarnaast niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd. Bij het opstellen van een eventuele nieuwe regeling zal met dit arrest ook rekening gehouden moeten worden.

Fleur Onrust


Gerelateerd

Mondkapjesverplichting in het OV voor altijd?!
Hoe werkt de verplichting uit de Noodverordening om in het OV een mondkapje te dragen?…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Schaarse vergunningen; Wat? Wie en Hoe?
Op 25 mei 2016 is de conclusie over schaarse vergunning van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verschenen….
Het pleit beslecht: wel overgangsrecht Stichting WEW
De uitspraak van de ABRvS van 23 maart 2016 maakt een einde aan de discussie:…
Een unicum: ABRvS komt terug op tussenuitspraak
Terugkomen op een tussenuitspraak is een uitzondering. Maar het kan wel! Zie hiervoor de uitspraak…
4 tips om terugbetalen ontvangen subsidie te voorkomen
Subsidie ontvangen is mooi en soms onmisbaar. Maar als je die subsidie aan het einde…
Toch geen overgangsrecht voor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen?
Met de uitspraak van 1 oktober 2015 gaat de rechtbank Zeeland-West-Brabant lijnrecht in tegen een…
Handhaving tegen permanente bewoning recreatiewoningen
Op deze zonnige zomerdag midden in de vakantieperiode een uitspraak over handhaving gericht tegen het…
Uitbreiden omvang van het geding met nieuwe besluitonderdelen
Zeer interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015…
Watervergunning geweigerd op grond van de onjuiste Keur
Interessante uitspraak van de Afdeling over de bestuursprocesrechtelijke vraag aan welke regels een besluit getoetst…
Naar uniform toezicht en handhaving bij tankstations
Er wordt gewerkt aan een landelijke aanpak bij toezicht en handhaving van tankstations. Naar uniform…
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen niet langer een bestuursorgaan
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 december 2014 (zaaknr. 201402823) is een breuk…
UberPOP als medepleger aangemerkt door Voorzieningenrechter CBb
Interessante uitspraak, waarbij de problemen over de toelaatbaarheid van andere initiatieven in de deeleconomie en…
Uitspraak grote kamer over kernbegrip “bestuursorgaan”
De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan…