Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 30-03-2016

Het pleit beslecht: wel overgangsrecht Stichting WEW

De uitspraak van de ABRvS van 23 maart 2016 maakt een einde aan de discussie: er geldt wel een overgangsregeling bij beslissingen van de Stichting Waarborgsfonds Eigen Woningen.

De uitspraak maakt aldus een einde aan een onzekerheid die met een eerdere uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant was ontstaan. Zie over deze uitspraak dit eerdere nieuwsbericht.

Wat was de situatie? Bij uitspraak van 17 december 2014 heeft de ABRvS de Stichting Waarborgsfonds Eigen Woningen (“WEW”) niet langer aangemerkt als bestuursorgaan. Zie dit nieuwsbericht voor een nadere toelichting op deze uitspraak. Omdat de ABRvS daarmee terugkwam op eerdere jurisprudentie, bevatte de uitspraak ook een overgangsregeling. Deze regeling was noodzakelijk omdat de conclusie dat de Stichting WEW geen bestuursorgaan (meer) is automatisch tot gevolg heeft dat tegen beslissingen van de Stichting niet langer bij de bestuursrechter maar bij de civiele rechter zou moeten worden geproceerd. Kern van deze overgangsregeling was dan ook dat het (nieuwe) oordeel dat de Stichting WEW niet langer als bestuursorgaan kon worden aangemerkt, pas zou gaan gelden vanaf 1 maart 2015.

Deze overgangsregeling werd evenwel vervolgens door de rechtbank Zeeland-West-Brabant niet onderschreven, om haar moverende redenen. Met de uitspraak van 23 maart 2016 van de ABRvS is de discussie evenwel definitief beslecht: de overgangsregeling geldt en behoort “omwille van de rechtseenheid en rechtszekerheid door alle rechtbanken, die in eerste aanleg oordelen over beroepen betreffende zodanige beslissingen” te worden gevolgd. Daarmee wordt, aldus de ABRvS, de praktijk de gelegenheid geboden om zich op de wisseling van de jarenlange jurisprudentielijn in te stellen.

Met de rechtbank kan gesteld worden dat een overgangsregeling niet nodig was omdat juist het bestuursrecht en niet het civiele recht, korte termijnen kent waarbinnen een procedure kan worden gestart. De kans dat iemand te laat zou zijn om een civiele procedure te starten omdat ten onrechte bezwaar is gemaakt tegen een beslissing van de Stichting WEW, is dan ook zeer klein. Aan de andere kant: het dient, zoals de ABRvS zelf ook stelt, zeker de rechtseenheid en de rechtszekerheid dat alle rechtbanken een zelfde lijn volgen – nog los van het feit overigens dat de datum van 1 maart 2015 inmiddels ruimschoots is verstreken.

Marieke Kaajan


Gerelateerd

Mondkapjesverplichting in het OV voor altijd?!
Hoe werkt de verplichting uit de Noodverordening om in het OV een mondkapje te dragen?…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Schaarse vergunningen; Wat? Wie en Hoe?
Op 25 mei 2016 is de conclusie over schaarse vergunning van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verschenen….
Een unicum: ABRvS komt terug op tussenuitspraak
Terugkomen op een tussenuitspraak is een uitzondering. Maar het kan wel! Zie hiervoor de uitspraak…
4 tips om terugbetalen ontvangen subsidie te voorkomen
Subsidie ontvangen is mooi en soms onmisbaar. Maar als je die subsidie aan het einde…
Toch geen overgangsrecht voor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen?
Met de uitspraak van 1 oktober 2015 gaat de rechtbank Zeeland-West-Brabant lijnrecht in tegen een…
Handhaving tegen permanente bewoning recreatiewoningen
Op deze zonnige zomerdag midden in de vakantieperiode een uitspraak over handhaving gericht tegen het…
Uitbreiden omvang van het geding met nieuwe besluitonderdelen
Zeer interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015…
Voorlopig einde van het alcoholslot
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft door de uitspraak van de Raad van State (ABRvS) van…
Watervergunning geweigerd op grond van de onjuiste Keur
Interessante uitspraak van de Afdeling over de bestuursprocesrechtelijke vraag aan welke regels een besluit getoetst…
Naar uniform toezicht en handhaving bij tankstations
Er wordt gewerkt aan een landelijke aanpak bij toezicht en handhaving van tankstations. Naar uniform…
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen niet langer een bestuursorgaan
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 december 2014 (zaaknr. 201402823) is een breuk…
UberPOP als medepleger aangemerkt door Voorzieningenrechter CBb
Interessante uitspraak, waarbij de problemen over de toelaatbaarheid van andere initiatieven in de deeleconomie en…
Uitspraak grote kamer over kernbegrip “bestuursorgaan”
De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan…