Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 13-11-2014

Interview op Vastgoedjournaal.nl

Op de website www.vastgoedjournaal.nl staat een interview met de advocaten van ENVIR-advocaten.

Envir Advocaten opent eerste niche-kantoor in bestuursrecht

13-11-2014 (16:45)

Het pas opgerichte Envir Advocaten heeft het eerste niche-kantoor gespecialiseerd in bestuursrecht geopend. Envir bestaat uit Marieke Kaajan, Fleur Onrust en Wyke de Vos. Zij spelen met het niche-kantoor aan de Keizersgracht 451 in Amsterdam in op de vraag naar kleinschalige, persoonlijke kantoren met een flexibele structuur.

Envir richt zich binnen het bestuursrecht op het omgevingsrecht, het natuurbeschermingsrecht en het ambtenarenrecht Relevantie. Een logische stap om zich uitsluitend te richten op het bestuursrecht vindt Kaajan: “Door veranderende wetgeving wordt bestuursrecht voor de burger, het bedrijfsleven en de overheid steeds belangrijker. Nederland is een klein land waar veel gebeurt, daar kunnen belangen nog wel eens botsen. Bestuursrecht is hiermee een rechtsgebied met een grote maatschappelijke relevantie, dat maakt het interessant en relevant.”

Vergunningen
“Wij zien dat het in het huidige economische klimaat van steeds groter belang is om al in een vroeg stadium zekerheid te hebben over de benodigde overheidstoestemmingen en vergunningen. Wij voeren in dat verband regelmatig quick scans uit naar de mogelijkheden die bestemmingsplannen en andere relevante regelingen bieden voor gewenste ontwikkelingen. Een bouwstop moet immers ten allen tijde vermeden worden. Daarom proberen wij al in een vroeg stadium de eventuele haken en ogen in kaart te brengen en op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door het tijdig aanvragen van alle vereiste vergunningen en door overleg met buurtbewoners en belangengroepen. Op die manier denken wij proactief mee in een beginstadium en kunnen financierders en ontwikkelaars effectiever te werk gaan”, zegt Kaajan.

Goed advies
Kaajan, Onrust en De Vos verwachten met hun eigen kantoor meer vrijheid in de dienstverlening aan hun cliënten te kunnen bieden. Onrust: “Bij reguliere kantoren wordt al gauw naar juridische middelen gegrepen en wordt er snel aangestuurd op procederen. Zeker in ons rechtsgebied kan een goed advies over de te volgen strategie veel tijd en geld besparen. Zo kan het zinvol zijn om opponenten te betrekken bij een initiatief, iets wat de Omgevingswet die nu in de maak is ook beoogt. Maar als het moet kunnen we er hard in gaan hoor. En zolang het in het belang is van onze cliënten procederen we door tot de Raad van State.”

De drie dames van Envir hebben elk zo’n tien jaar ervaring als jurist en brengen in dit nieuwe bedrijf hun expertise samen. Kaajan en Onrust waren eerder verbonden aan Stibbe en De Vos aan NautaDutilh en de Raad van State. Zij hebben allen ruime ervaring met transformatie van gebouwen en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden voor herbestemming.


Gerelateerd

Litis finiri oportet: verjaring, sluitingshandelingen en procederende ontbonden vennootschappen.
Sinds de inwerkingtreding van titel 8.4 Awb op 1 juli 2013 is het figuur van…
Legal 500 – EMEA 2021 ranking
ENVIR Advocaten is gerankt in Environment and planning – tier 2 in de Legal 500…
Chambers ranking 2021
Trots op de Chambers vermelding dit jaar van ENVIR Advocaten en twee advocaten van ENVIR…
Daan Korsse in rubriek ‘In beweging’ op Omgevingsweb
Op de site Omgevingsweb wordt de komst van Daan Korsse bij ENVIR Advocaten vermeld. In…
ENVIR Advocaten verwelkomt Daan Korsse!
ENVIR Advocaten heeft de in het omgevingsrecht gespecialiseerde advocaat Daan Korsse (1982) aangetrokken als advocaat….
Soppe Gundelach advocaten sluit zich aan bij ENVIR
Het in Almelo gevestigde Soppe Gundelach advocaten sluit zich aan bij ENVIR Advocaten. ENVIR onderstreept…
Iris Kieft benoemd tot secretaris Stichting Stibat Services
Iris Kieft is benoemd als secretaris in het bestuur van Stichting Stibat Services (Stibat). Stibat…
Marieke Kaajan en Iris Kieft aanbevolen als global leaders in Who’s Who Legal’s Global Guide 2020
Marieke Kaajan en Iris Kieft van ENVIR Advocaten worden in de Who’s Who Legal Global…
Rapport Arcadis: Herindeling Natura 2000-gebieden zeer beperkt mogelijk
In de Kamerbrief van 13 oktober jl. maakt de Minister van LNV melding van het…
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Legal 500 – EMEA 2020 ranking
ENVIR Advocaten is gerankt in Environment and planning – tier 2 in de Legal 500…
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
ENVIR ADVOCATEN BREIDT UIT EN OPENT KANTOOR IN LEEUWARDEN
Amsterdam, 15 juli 2019 – ENVIR Advocaten breidt uit. Het in bestuursrecht en omgevingsrecht gespecialiseerde…
Briefing Tweede Kamer over de PAS-uitspraken
Op 4 juni 2019 lichtte Marieke Kaajan samen met prof. dr. Chris Backes van de…
ENVIR succesvol voor Windpark Wieringermeer bij beroep tegen Wnb-ontheffing
In de aan Windpark Wieringermeer verleende Wnb-ontheffing voor trekvogels was een omvangrijke monitoringsverplichting ten aanzien…
Marieke Kaajan in Chambers 2017
Met dank aan alle relaties en cliënten is Marieke Kaajan ook dit jaar met een…
ENVIR in 2016 Who’s Who Legal: Environment
Nadat eerder opgenomen te zijn in de Chambers 2016 staat ENVIR Advocaten nu ook in…
ENVIR op de Provada 2016
Natuurlijk zijn Marieke Kaajan en Fleur Onrust van ENVIR Advocaten ook dit jaar weer op…
ENVIR in Leidsch dagblad, Haarlems dagblad en Noord-Hollands Dagblad
Artikel in Leidsch dagblad, Haarlems dagblad en Noord-Holland dagblad over procedure gevoerd door ENVIR Advocaten:…
Marieke Kaajan en Fleur Onrust op de NWEA winddag
Marieke Kaajan en Fleur Onrust op de NWEA winddag
First Ladies Magazine Fleur Onrust
Magna Charta maakte het mooie First Ladies magazine omgevingsrecht Fleur Onrust. ​Een prachtig magazine met…
Marieke Kaajan in the Chambers 2015
Marieke Kaajan wordt in the Chambers 2015 genoemd als specialist bij de categorie “Public Law”….
Artikel Volkskrant over procedure bij de Raad van State
Marieke Kaajan wordt als natuurbeschermingswet deskundige geciteerd in de Volkskrant. Uit de Volkskrant 24 februari…
ENVIR in de Volkskrant
Deze ochtend in de Volkskrant!
Nieuwe mazen in nieuwe bestuurswetten – ENVIR in Cobouw
Den Haag – De Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet vereisen extra inventiviteit van partijen…
ENVIR in de Elsevier
Personaliabericht In Elsevier
ENVIR in Het Parool
Fleur Onrust, Wyke de Vos en Marieke Kaajan in het Parool!
ENVIR in het FD
Partners ENVIR in Personalia FD. ENVIR in Personalia FD.