ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Interview Marieke Kaajan in Europoort Kringen

In de editie van maart 2020 van het magazine Europoort Kringen is Marieke Kaajan geïnterviewd of de ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het gebied van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Er wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar en, belangrijker voor de praktijk, er wordt ingegaan op mogelijke oplossingsrichtingen.

Deze editie van het magazine is via deze link beschikbaar.

ENVIR Advocaten