Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 16-04-2016

ENVIR in Leidsch dagblad, Haarlems dagblad en Noord-Hollands Dagblad

Artikel in Leidsch dagblad, Haarlems dagblad en Noord-Holland dagblad over procedure gevoerd door ENVIR Advocaten: “Wethouder meeuwenzaken Alkmaar blijft optimistisch over ’nestbeheer” en “Meeuw voorlopig lachende winnaar”

Leidsch Dagblad / Haarlems dagblad / Noord-Hollands dagblad d.d. 15 april 2016 (klik op deze link en deze link en hier voor het Noord-Hollands Dagblad)

Meeuw voorlopig lachende winnaar

DEN HAAG – En daar waren ze weer, de drie musketiers die de meeuwenoverlast op hun grondgebied te lijf willen gaan: Haarlem, Alkmaar en Leiden. En tegenover zich de ambassadeur van de meeuwen: de Faunabescherming.

Door Gerard van Engelen – 15-4-2016, 9:53 (Website Leidsch dagblad, Update 15-4-2016, 9:53)

Gisterochtend verschenen zij opnieuw voor de Raad van State voor het laatste bedrijf in het drama ‘dossier meeuw’. Hamvraag: willen de gemeente echt onderzoek doen naar een meeuwvriendelijke manier van overlastbestrijding of gebruiken ze het argument ‘onderzoek’ als dekmantel voor een grootschalige eierdestructie die puur bedoeld is om de overlast van schijnaanvallen, vuilniszakkengepik en nachtelijk geschreeuw van beschermde diersoorten tegen te gaan.

Het eerste natuurlijk, betoogde advocaat Fleur Onrust namens de gemeenten en de staatssecretaris. Welnee, ze doen helemaal geen onderzoek, ze willen gewoon alle meeuwennesten opruimen, terwijl helemaal niet is aangetoond dat de meeuwen die in de gemeenten broeden ook de overlast veroorzaken, betoogden secretaris Pauline de Jong en vicevoorzitter Harm Niessen van Faunabeheer. Om dat te bewijzen zou je alle meeuwen moeten ringen.

Ontheffing

Drie staatsraden trokken ruim anderhalf uur uit om alle argumenten te horen. Het begon met een ontheffing die de staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in januari 2014 aan de gemeenten Haarlem, Alkmaar en Leiden verleende voor het project ‘Beheer Meeuwenoverlast’. De Flora- en faunawet werd daarvoor uit de kast getrokken.

De gemeenten kregen zo drie jaar de tijd om mogelijkheden te onderzoeken om overlast van vier meeuwensoorten diervriendelijk te bestrijden. Leiden ging voor het omruilen van echte eieren voor nepperds; Haarlem en Alkmaar voor insmeren met maisolie.

Stichting Faunabeheer tekende direct bezwaar aan. Want volgens haar is geen sprake van onderzoek. Het is gewoon een smoes om legaal eieren te vernietigen. In april 2014 verklaarde de staatssecretaris het bezwaar ongegrond.

’Onderzoek’

De stichting tekende beroep aan bij de rechtbank en werd daar in april 2015 in het gelijk gesteld. De rechter vond dat de Flora en Faunawet verkeerd werd gebruikt en trok de ontheffing in. De drie gemeenten moesten hun ‘onderzoek’ al na een jaar staken. Er werd hoger beroep aangetekend bij de Raad van State in de hoop dat in broedseizoen 2016 weer kon worden geëxperimenteerd.

Dat viel tegen: pas in maart van dit jaar ontdekte een ambtenaar dat de zitting voor 14 april gepland stond: midden in het broedseizoen 2016. Via een versnelde procedure werd op 31 maart een tussenvonnis aangevraagd, maar dat verzoek werd weggelachen door de dienstdoende Staatsraad.

Nep-eieren

Donderdag waren drie Staatsraden uitgerukt voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. Ook zij zetten tijdens de verhoren hun vraagtekens bij het argument ‘onderzoek’. Duidelijk werd ook dat hun uitspraak, die binnen zes weken volgt, te laat komt om in 2016 nog meeuweneieren te ruimen. En per 31 december loopt de (ingetrokken) ontheffing van de staatssecretaris af.

Mocht de Raad van State het beroep van de drie gemeenten gegrond verklaren, zullen zij een nieuwe aanvraag doen. Zo niet, dan blijven ze zitten met een fikse voorraad nep-eieren en een paar volle containers maïsolie. En een mislukt experiment.


Gerelateerd

Litis finiri oportet: verjaring, sluitingshandelingen en procederende ontbonden vennootschappen.
Sinds de inwerkingtreding van titel 8.4 Awb op 1 juli 2013 is het figuur van…
Legal 500 – EMEA 2021 ranking
ENVIR Advocaten is gerankt in Environment and planning – tier 2 in de Legal 500…
Chambers ranking 2021
Trots op de Chambers vermelding dit jaar van ENVIR Advocaten en twee advocaten van ENVIR…
Daan Korsse in rubriek ‘In beweging’ op Omgevingsweb
Op de site Omgevingsweb wordt de komst van Daan Korsse bij ENVIR Advocaten vermeld. In…
ENVIR Advocaten verwelkomt Daan Korsse!
ENVIR Advocaten heeft de in het omgevingsrecht gespecialiseerde advocaat Daan Korsse (1982) aangetrokken als advocaat….
Soppe Gundelach advocaten sluit zich aan bij ENVIR
Het in Almelo gevestigde Soppe Gundelach advocaten sluit zich aan bij ENVIR Advocaten. ENVIR onderstreept…
Iris Kieft benoemd tot secretaris Stichting Stibat Services
Iris Kieft is benoemd als secretaris in het bestuur van Stichting Stibat Services (Stibat). Stibat…
Marieke Kaajan en Iris Kieft aanbevolen als global leaders in Who’s Who Legal’s Global Guide 2020
Marieke Kaajan en Iris Kieft van ENVIR Advocaten worden in de Who’s Who Legal Global…
Rapport Arcadis: Herindeling Natura 2000-gebieden zeer beperkt mogelijk
In de Kamerbrief van 13 oktober jl. maakt de Minister van LNV melding van het…
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Legal 500 – EMEA 2020 ranking
ENVIR Advocaten is gerankt in Environment and planning – tier 2 in de Legal 500…
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
ENVIR ADVOCATEN BREIDT UIT EN OPENT KANTOOR IN LEEUWARDEN
Amsterdam, 15 juli 2019 – ENVIR Advocaten breidt uit. Het in bestuursrecht en omgevingsrecht gespecialiseerde…
Briefing Tweede Kamer over de PAS-uitspraken
Op 4 juni 2019 lichtte Marieke Kaajan samen met prof. dr. Chris Backes van de…
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
ENVIR succesvol voor Windpark Wieringermeer bij beroep tegen Wnb-ontheffing
In de aan Windpark Wieringermeer verleende Wnb-ontheffing voor trekvogels was een omvangrijke monitoringsverplichting ten aanzien…
Marieke Kaajan in Chambers 2017
Met dank aan alle relaties en cliënten is Marieke Kaajan ook dit jaar met een…
Aan de slag met de natuurwet!
Het is bijna zover: op 1 januari a.s. treedt de Wet natuurbescherming in werking. ENVIR…
Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet
Tot 21 januari a.s. kan gereageerd worden op de Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet. In…
Voorwaardelijk ontheffing Ffw is mogelijk
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) overweegt in een uitspraak van 5…
Informatiemiddag Wet natuurbescherming: 3 november 2016
Op 3 november a.s. organiseert ENVIR Advocaten met Bureau Waardenburg een informatiemiddag over de Wet…
ENVIR in 2016 Who’s Who Legal: Environment
Nadat eerder opgenomen te zijn in de Chambers 2016 staat ENVIR Advocaten nu ook in…
Onderzoek naar maatregelen tegen meeuwenoverlast door ABRvS toegestaan
Fleur Onrust van ENVIR Advocaten trad op voor de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden in…
Wind op zee en land: wat staat er op korte termijn op de agenda?
Het realiseren van wind op land en op zee leidt van oudsher al tot een…
Natuur op NWEA Winddagen
Kom naar de bijeenkomst op 15 juni a.s. op de NWEA Winddagen over natuurwetgeving, en…
ENVIR op de Provada 2016
Natuurlijk zijn Marieke Kaajan en Fleur Onrust van ENVIR Advocaten ook dit jaar weer op…
Geen aanhaakverplichting bij Wet natuurbescherming
Goed nieuws: in afwijking van de Wet natuurbescherming wordt nu voorgesteld om de aanhaakverplichting niet…
Windpark Wieringermeer mag worden aangelegd
Met twee uitspraken op 4 mei 2016 concludeerde de ABRvS dat Windpark Wieringermeer magen kan…
Natuurbeschermingsrecht: Fitness check en Guidance Documents – Kamerbrief over de Vogel- en Habitatrichtlijn
Bij brief van 21 maart 2015 bericht de staatssecretaris van EZ de kamer over een…
Salderen bij Flora en faunawet-ontheffing toegestaan?!
Op 24 februari 2016 heeft de ABRvS een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid om…
Ook voor dieren op de landelijke vrijstellingslijst moet worden voldaan aan artikel 65 Ffw
Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan mogen niet zonder meer worden afgeschoten. Bij het verlenen van…
De Wet natuurbescherming komt er (eindelijk) aan: wees op de hoogte!
Eind 2015 is de Wet natuurbescherming definitief aangenomen. Bent u nog niet (helemaal) op de…
Marieke Kaajan en Fleur Onrust op de NWEA winddag
Marieke Kaajan en Fleur Onrust op de NWEA winddag
First Ladies Magazine Fleur Onrust
Magna Charta maakte het mooie First Ladies magazine omgevingsrecht Fleur Onrust. ​Een prachtig magazine met…
Marieke Kaajan spreker op NWEA Winddag
Op 12 juni a.s. spreekt Marieke Kaajan op de NWEA Winddag 2015 over “Natuuwetgeving en…
Marieke Kaajan in the Chambers 2015
Marieke Kaajan wordt in the Chambers 2015 genoemd als specialist bij de categorie “Public Law”….
Artikel Volkskrant over procedure bij de Raad van State
Marieke Kaajan wordt als natuurbeschermingswet deskundige geciteerd in de Volkskrant. Uit de Volkskrant 24 februari…
Baanbrekende uitspraak voor Nbw- en Ffw-zaken
Het 1%- of ORNIS-criterium kan nu ook bij diersoorten worden toegepast. Het verkrijgen van toestemming…
Bestemmingsplan, EHS en Flora en faunawet
Zorg dat de aanwijzingen uit een onderzoeksrapport (Ffw) dat aan een bestemmingsplan ten grondslag wordt…
Interview op Vastgoedjournaal.nl
Op de website www.vastgoedjournaal.nl staat een interview met de advocaten van ENVIR-advocaten. Envir Advocaten opent…
ENVIR in de Volkskrant
Deze ochtend in de Volkskrant!
Nieuwe mazen in nieuwe bestuurswetten – ENVIR in Cobouw
Den Haag – De Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet vereisen extra inventiviteit van partijen…
ENVIR in de Elsevier
Personaliabericht In Elsevier
ENVIR in Het Parool
Fleur Onrust, Wyke de Vos en Marieke Kaajan in het Parool!
ENVIR in het FD
Partners ENVIR in Personalia FD. ENVIR in Personalia FD.
Recht.nl
Op recht.nl verscheen vandaag een notificatie van het artikel van Fleur Onrust en A. Drahmann over…
Interessante uitspraak over dwingende redenen – natuurbeschermingswet
Op 13 augustus 2014 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…