ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Marieke Kaajan

Marieke Kaajan is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en heeft daarbinnen een focus op het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Als advocaat kenmerkt Marieke zich door haar praktische insteek, waardoor zij, mede vanwege haar ervaring met complexe projecten en kennis van processen binnen de overheid, snel kan schakelen en snel kan doorgronden welke aanpak een zaak echt verder zal brengen. Marieke werkte 13 jaar bij Stibbe als advocaat op de sectie bestuursrecht en omgevingsrecht.

Binnen haar specialisme houdt Marieke zich onder meer bezig met alle relevante vergunningen voor omvangrijke industriële projecten (water-, afval-, omgevingsvergunning en vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet).

Zij behandelt verder aansprakelijkheidskwesties, voor zover deze gerelateerd zijn aan overheidsorganen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid vanwege bodemverontreiniging.

Marieke Kaajan

Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP
Amsterdam

T +31 20 737 20 66
M +31 6 50 43 10 52
F +31 20 796 92 22

Marieke treedt op voor diverse ontwikkelaars en overheidsorganen in het kader van verscheidene omgevingsrechtelijke kwesties, zowel in gerechtelijke procedures als in het daaraan voorafgaande traject. Projecten waarbij zij in het verleden betrokken is geweest zijn onder andere de ontwikkeling van meerdere windparken (waaronder Windpark Wieringermeer) en de bouw en exploitatie van diverse elektriciteitscentrales.

Marieke is verder rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant (bestuursrecht). Zij is auteur van de Tekst en Commentaar Milieurecht voor het onderdeel Wet Natuurbescherming en is vaste annotator bij het tijdschrift Milieu en Recht en het tijdschrift Nieuwsbrief StAB. Verder geeft zij regelmatig cursussen over het natuurbeschermingsrecht en andere omgevingsrechtelijke onderwerpen. Marieke heeft in 2009 een mini-MBA aan INSEAD gevolgd.

The ENVIR Advocaten team is appreciated for its ‘highly qualified specialists who are very easy to work with’ and provide ‘truly high standards and more than value for money’. The key partners are Marieke Kaajan, Fleur Onrust and, having recently arrived from CMS, the ‘knowledgeable and balanced’ Iris Kieft ‘who is very good at dealing with authorities’. The team covers all aspects of environmental, planning and zoning law including areas such as nature conservation. It serves a broad range of corporate, energy and government clients.

Legal 500 – EMEA 2019

Marieke Kaajan represents clients in compensation disputes arising from construction projects, and also advises on environmental and pollution matters. Interviewees also report: ‘She is very well respected when it comes to nature conservation law.’

Chambers, 2020

ENVIR Advocaten is verhuisd!

Met ingang van 19 maart 2020 houdt ENVIR Advocaten kantoor aan de Jan van Goyenkade 10 III, 1075 HP Amsterdam. Onze e-mailadressen, telefoonnummers en postadres blijven hetzelfde. In Leeuwarden blijven wij onverminderd te vinden aan de Romkeslaan 59.