ENVIR ADVOCATEN
Keizersgracht 451-1V
1017 DK Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Iris Kieft

Iris Kieft is advocaat en sinds 2018 partner bij ENVIR Advocaten. Zij adviseert ondernemingen, ontwikkelaars en (semi)overheden over algemeen bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van hun bedrijfsvoering, projecten en transacties.

In haar praktijk richt Iris zich met name op de sectoren energie & infrastructuur en vastgoed. Zo heeft ze cliënten bijgestaan bij de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur en geadviseerd over verschillende aspecten bij hernieuwbare energieprojecten. Met haar specialistische kennis over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling staat ze cliënten bij in arbitrageprocedures en voor het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van het Europese emissiehandelsysteem (EU ETS). In haar vastgoedpraktijk ondersteunt ze cliënten onder meer bij complexe vergunningprocedures en de vestiging of verplaatsing van bedrijven.

Iris is betrokken, pragmatisch en doelgericht. Ze helpt haar cliënten door het complexe juridische landschap te navigeren zodat zij hun projecten efficiënt kunnen realiseren. Ze heeft ervaring met regionale, nationale en internationale zaken, waarbij ze voor zowel (semi)overheden als het bedrijfsleven heeft opgetreden.

Iris Kieft linkedin

Keizersgracht 451-1V
1017 DK
Amsterdam

T +31 20 737 20 66
M +31 6 20 00 64 40
F +31 20 796 92 22

Binnen haar specialisatie bestuursrecht richt Iris zich met name op het omgevingsrecht en Europees recht. Ze adviseert cliënten op het gebied van de gereguleerde aspecten van hun activiteiten, waaronder vergunningstrajecten, ruimtelijke ordening en natuurbescherming en bestuursrechtelijke en milieuaspecten van M&A- en vastgoedtransacties. Iris staat cliënten bij in onderhandelingen met onder meer overheden en belangenorganisaties en procedeert op Nederlands en Europees niveau.

Voordat Iris in 2018 partner werd bij ENVIR Advocaten was ze negen jaar bestuursrechtadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, onder meer als lid van de Sectorgroep Energie. Voor De Brauw heeft Iris onder meer op de kantoren in Londen en Beijing gewerkt. Voor haar overstap naar ENVIR werkte ze als advocaat bij CMS bij Real Estate & Construction en de Sectorgroep Energie.

The ENVIR Advocaten team is appreciated for its ‘highly qualified specialists who are very easy to work with’ and provide ‘truly high standards and more than value for money’. The key partners are Marieke Kaajan, Fleur Onrust and, having recently arrived from CMS, the ‘knowledgeable and balanced’ Iris Kieft ‘who is very good at dealing with authorities’. The team covers all aspects of environmental, planning and zoning law including areas such as nature conservation. It serves a broad range of corporate, energy and government clients.

Legal 500 – EMEA 2019