ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Fleur Onrust

Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Fleur werkte 10 jaar als bestuursrechtadvocaat bij Stibbe. Fleur is gespecialiseerd in het omgevingsrecht waarbinnen zij zich met name richt op soortenbescherming onder de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet), de Wabo en het ruimtelijk bestuursrecht. Fleur houdt zich verder bezig met het algemeen bestuursrecht, in het bijzonder met het subsidierecht, handhavingskwesties en het bestuursprocesrecht. Daarnaast is zij als advocaat actief in de (publieke) zorgsector, onderwijssector en culturele sector als het gaat om vragen en procedures over subsidies, vergunningen of andere vormen van overheidsregulering.

Onder de cliënten van Fleur bevinden zich zowel grote als kleinere bedrijven, projectontwikkelaars, scholen, kunstinstellingen en overheden. Al die verschillende partijen staat zij niet alleen bij in procedures, maar zij geeft hen ook adviezen om procedures te stroomlijnen of te voorkomen. Projecten waarbij zij in het verleden betrokken is geweest zijn verschillende ontheffingen op het gebied van soortenbescherming (bijvoorbeeld bestrijding van meeuwenoverlast) en handhavingsprocedures, onder meer om de ontwikkeling van havengebonden bedrijven weer mogelijk te maken.

Fleur Onrust linkedin

Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP
Amsterdam

T +31 20 737 20 66
M +31 6 51 74 00 05
F +31 20 796 92 22

Zij heeft in 2008 de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding omgevingsrecht afgerond. Daarnaast doorliep zij bij INSEAD een bedrijfskundige mini MBA programma. Fleur zit in de hoofdredactie van de Module bestuursrecht van Kluwer en publiceert regelmatig in vaktijdschriften over omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Zij geeft regelmatig cursussen, onder meer over soortenbescherming onder de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet) en het bestuursprocesrecht. Fleur is verder rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Overijssel (bestuursrecht).

Fleur zoekt graag naar oplossingen en denkt na buiten de gebaande paden als de oplossing niet voor de hand ligt of anderen de zaak als kansloos bestempelen. Fleur heeft ruime ervaring met de begeleiding van due diligence onderzoeken en het opstellen van due diligence rapporten voor de relevante bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten.

Fleur Onrust is skilled at handling administrative law issues and environmental matters. Additionally she represents clients in sensitive litigation and advises on nature conservation.

Fleur Onrust is skilled at handling administrative law issues and environmental matters. Additionally she represents clients in sensitive litigation and advises on nature conservation.

Chambers, 2020

‘Both Marieke Kaajan and Fleur Onrust stand-out, whereby Fleur Onrust is known for her speed and pragmatic advice where such is required’.

‘Both Marieke Kaajan and Fleur Onrust stand-out, whereby Fleur Onrust is known for her speed and pragmatic advice where such is required’.

Legal 500 – EMEA 2020