Amsterdam: +31 20 737 20 66

Milieu

Het milieurecht bevat regels over de bescherming van het leefmilieu. Het ziet op allerlei vormen van milieubelasting en allerhande milieuthema’s, zoals luchtkwaliteit, geurhinder, geluidhinder, waterkwaliteit en externe veiligheid. Binnen het milieurecht vormen de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de centrale wet- en regelgeving.

Specifieke wetten en regelingen

Het milieurecht is verder uitgewerkt in vele specifieke wetten en regelingen, zoals de Wet geluidhinder en het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Ook Europese richtlijnen bepalen de inhoud van het Nederlandse milieurecht. Het milieurecht maakt integraal onderdeel uit van onze advies- en procespraktijk.

“A client praises the team at ENVIR Advocaten for being “on top of the matter with national developments and discussions with regard to nature law, and able to perfectly translate that experience to practical cases and advice.”

Chambers, 2022

“Another source appreciates that “they think along with the business.”

Chambers, 2022

‘They know their way around the law but are always good in thinking out of the box if required and possible.‘

Leading Firm – Legal 500, 2022