Amsterdam: +31 20 737 20 66
Leeuwarden: +31 20 236 10 24

Handhaving

De naleving van de regels binnen het omgevingsrecht kan worden afgedwongen door middel van het intrekken van een omgevingsvergunning of het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang.

Bestuursorgaan

Vanwege de beginselplicht tot handhaving mag een bestuursorgaan niet zonder goede reden van handhaving afzien. Onze advocaten staan de handhavende overheden bij, maar ook diegenen tot wie de handhavingsactie is gericht of de verzoekers om handhaving kunnen bij ons terecht.