Amsterdam: +31 20 737 20 66
Almelo: +31 546 89 82 46
Leeuwarden: +31 20 236 10 24

Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht reguleert het handelen van de overheid. Het bevat materiële regels en regels over de procedures. Zo wordt duidelijk aan welke beginselen van behoorlijk bestuur bestuursorganen zich moeten houden. Het geeft regels voor bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast ziet het algemeen bestuursrecht op de wijze waarop bezwaar tegen besluiten kan worden gemaakt of (hoger) beroep kan worden ingesteld. Ook subsidieverlening is een onderwerp van dit rechtsgebied. De centrale wet is de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar ook andere wet- en regelgeving, zoals de Wet openbaarheid van bestuur of provinciale subsidieverordeningen, is relevant.

Algemeen bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht
Wet openbaarheid van bestuur
Wet Bibob
Bestuursprocesrecht (bezwaar en beroep)
Verordeningen
Schadevergoeding
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Handhaving

Bestuursdwang
Last onder dwangsom
Waarschuwingen en vooraan
Bestuurlijke boetes

Vergunningen

APV
Omgevingsvergunning
Drank- en horecawetvergunning
Exploitatievergunning
Wet op de kansspelen
Evenementenvergunning

Subsidierecht

Subsidiebesluiten
Subsidieaanvragen
Subsidieweigeringen

Due diligence onderzoeken

Due Diligence ondersteuning op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, algemeen bestuursrecht en milieu en bodem in M&A en vastgoedtransacties en bij (her)financieringen.

‘The team is very experienced, hands on and understands the business needs of the client and translate that into practical advice’.

Legal 500 – EMEA 2020

Marieke Kaajan represents clients in compensation disputes arising from construction projects, and also advises on environmental and pollution matters. Interviewees also report: ‘She is very well respected when it comes to nature conservation law.’

Chambers, 2020

‘At ENVIR they combine the quality services of a top tier firm with the personal attention of the partners of a boutique firm’.

Legal 500 – EMEA 2020

‘Iris Kieft is very knowledgeable on sustainability; speaks the language of the client and understands the client’s business’.

Legal 500 – EMEA 2020

One client appreciates the team’s ‘good tactical approach,’ further adding: ‘The lawyers were very pragmatic and helped us find solutions.’

Chambers, 2020

Fleur Onrust is skilled at handling administrative law issues and environmental matters. Additionally she represents clients in sensitive litigation and advises on nature conservation.

Chambers, 2020

What the team is known for: Broad industry knowledge representing private sector clients from the energy field, as well as public sector clients such as municipalities and provinces. Noted for its extensive expertise of nature protection and conservation matters. Also represents clients in sensitive disputes concerning permits and developments. Has expanded the team with several new hires during 2019.

Chambers, 2020