Amsterdam: +31 20 737 20 66

Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht reguleert het handelen van de overheid. Het bevat materiële regels en regels over de procedures. Zo wordt duidelijk aan welke beginselen van behoorlijk bestuur bestuursorganen zich moeten houden. Het geeft regels voor bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast ziet het algemeen bestuursrecht op de wijze waarop bezwaar tegen besluiten kan worden gemaakt of (hoger) beroep kan worden ingesteld. Ook subsidieverlening is een onderwerp van dit rechtsgebied. De centrale wet is de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar ook andere wet- en regelgeving, zoals de Wet openbaarheid van bestuur of provinciale subsidieverordeningen, is relevant.

Algemeen bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht
Wet openbaarheid van bestuur
Wet Bibob
Bestuursprocesrecht (bezwaar en beroep)
Verordeningen
Schadevergoeding
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Handhaving

Bestuursdwang
Last onder dwangsom
Waarschuwingen en vooraan
Bestuurlijke boetes

Vergunningen

APV
Omgevingsvergunning
Drank- en horecawetvergunning
Exploitatievergunning
Wet op de kansspelen
Evenementenvergunning

Subsidierecht

Subsidiebesluiten
Subsidieaanvragen
Subsidieweigeringen

Due diligence onderzoeken

Due Diligence ondersteuning op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, algemeen bestuursrecht en milieu en bodem in M&A en vastgoedtransacties en bij (her)financieringen.

What the team is known for: Respected team covering a broad array of planning and environmental law, with a strong focus on nitrogen emissions legislation and EU regulations concerning nature conservation and habitat protection. Represents clients from the energy and construction sectors, as well as municipalities, in contentious and non-contentious zoning and permitting matters. Also assists clients with soil and groundwater pollution mandates.

Chambers, 2021

‘Niche firm, but can handle big cases on environmental law’.

Legal 500 – EMEA 2021

“Separate interviewees enjoy working with Marieke Kaajan because she offers “practical solutions” and “she is very client-oriented.”

Chambers, 2022

‘Iris Kieft is a very bright lawyer, she’s down to earth and friendly, but at the same time very effective and focused on results’.

Legal 500 – EMEA 2021

Fleur Onrust is experienced in handling environmental permitting matters, as well as nature conservation and soil contamination mandates. She is particularly well respected for representing clients from the private and public sectors in contentious proceedings. One client comments: “She is pragmatic, acts fast and is very understanding of the needs of her clients.”

Chambers, 2021

‘ENVIR Advocaten is one of the leading law firms in the Netherlands in the field of environmental law’.

Legal 500 – EMEA 2021

Another client appreciates the team’s business-focused approach: “What I really like about ENVIR Advocaten is that we know each other and we know how to efficiently spend time.”

Chambers, 2021

‘ENVIR Advocaten has very experienced lawyers, which includes some of the best in the field’.

Legal 500 – EMEA 2021

‘Its staff consists of very experienced lawyers with a lot of expertise in environmental, planning and administrative law’.

Legal 500 – EMEA 2021

One client praises the team’s “outstanding knowledge, especially of nature conservation law,” and goes on to add that the team “will not rest until they have achieved their clients’ preferred results.”

Chambers, 2021