ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Erwin Noordover

Erwin Noordover is advocaat en sinds 2019 partner bij ENVIR Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het algemeen en Europees bestuursrecht, met een focus op het omgevingsrecht, milieurecht en het natuurbeschermingsrecht. Erwin adviseert en procedeert voor zowel overheden als marktpartijen over (duurzame) energie-, natuur- en klimaatvraagstukken rondom windparken op land en zee, zonneparken, de circulaire economie, de energietransitie, schaarse rechten of subsidies voor duurzame energieopwekking.

Erwin heeft ruime ervaring in ‘legal project management’, waar hij als strategisch en juridisch adviseur complexe industriële, stedelijke en/of infrastructurele ruimtelijke projecten van start tot finish begeleidt, bijvoorbeeld bij de verkrijging van de noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen. Zo adviseert en procedeert hij over planologische vraagstukken, zoals rijksinpassingsplannen en bestemmingsplannen, en verschillende vergunningen (waaronder Wabo en Wet natuurbescherming), aanvragen en onderzoeken, zoals milieueffectrapportages en natuuronderzoeken.

Erwin is vaak in een vroeg stadium betrokken, onder meer bij contractering en afstemming met de overheid of andere partijen. Hij adviseert cliënten tevens over de relevante bestuursrechtelijke componenten (o.m. due dilligence en subsidies) bij de financiering van ruimtelijke projecten.

Erwin Noordover linkedin

Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP
Amsterdam

T +31 20 737 20 66
M +31 6 50 24 69 91
F +31 20 796 92 22

In zijn werk is Erwin praktisch en oplossingsgericht, met oog voor de kansen en risico’s in de toekomst en de wijze waarop daarmee in een vroeg stadium moet worden omgegaan. Hij begrijpt de politiek bestuurlijke dynamiek en maatschappelijke context waarbinnen zijn cliënten opereren en de uitdagingen die dat mee kan brengen bij de realisatie van een project.

Voordat Erwin in 2019 partner werd bij ENVIR Advocaten was hij ruim 10 jaar werkzaam als advocaat bij Stibbe op de sectie bestuurs- en omgevingsrecht. Hij heeft in 2016 de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding omgevingsrecht cum laude afgerond. Daarnaast doorliep hij bij INSEAD een bedrijfskundige mini-MBA. Sinds 2018 is hij lid van de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente De Bilt. Erwin publiceert in wetenschappelijke- en vaktijdschriften en geeft geregeld lezingen.

‘The team is very experienced, hands on and understands the business needs of the client and translate that into practical advice’.

‘The team is very experienced, hands on and understands the business needs of the client and translate that into practical advice’.

Legal 500 – EMEA 2020

One client appreciates the team’s ‘good tactical approach,’ further adding: ‘The lawyers were very pragmatic and helped us find solutions.’

One client appreciates the team’s ‘good tactical approach,’ further adding: ‘The lawyers were very pragmatic and helped us find solutions.’

Chambers, 2020

‘At ENVIR they combine the quality services of a top tier firm with the personal attention of the partners of a boutique firm’.

‘At ENVIR they combine the quality services of a top tier firm with the personal attention of the partners of a boutique firm’.

Legal 500 – EMEA 2020

What the team is known for: Broad industry knowledge representing private sector clients from the energy field, as well as public sector clients such as municipalities and provinces. Noted for its extensive expertise of nature protection and conservation matters. Also represents clients in sensitive disputes concerning permits and developments. Has expanded the team with several new hires during 2019.

What the team is known for: Broad industry knowledge representing private sector clients from the energy field, as well as public sector clients such as municipalities and provinces. Noted for its extensive expertise of nature protection and conservation matters. Also represents clients in sensitive disputes concerning permits and developments. Has expanded the team with several new hires during 2019.

Chambers, 2020