ENVIR ADVOCATEN
Keizersgracht 451-1V
1017 DK Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Erwin Noordover

Erwin Noordover is advocaat en sinds 2019 partner bij ENVIR Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het algemeen en Europees bestuursrecht, met een focus op het omgevingsrecht, milieurecht en het natuurbeschermingsrecht. Erwin adviseert en procedeert voor zowel overheden als marktpartijen over (duurzame) energie-, natuur- en klimaatvraagstukken rondom windparken op land en zee, zonneparken, de circulaire economie, de energietransitie, schaarse rechten of subsidies voor duurzame energieopwekking.

Erwin heeft ruime ervaring in ‘legal project management’, waar hij als strategisch en juridisch adviseur complexe industriële, stedelijke en/of infrastructurele ruimtelijke projecten van start tot finish begeleidt, bijvoorbeeld bij de verkrijging van de noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen. Zo adviseert en procedeert hij over planologische vraagstukken, zoals rijksinpassingsplannen en bestemmingsplannen, en verschillende vergunningen (waaronder Wabo en Wet natuurbescherming), aanvragen en onderzoeken, zoals milieueffectrapportages en natuuronderzoeken.

Erwin is vaak in een vroeg stadium betrokken, onder meer bij contractering en afstemming met de overheid of andere partijen. Hij adviseert cliënten tevens over de relevante bestuursrechtelijke componenten (o.m. due dilligence en subsidies) bij de financiering van ruimtelijke projecten.

Erwin Noordover linkedin

Keizersgracht 451-1V
1017 DK
Amsterdam

T +31 20 737 20 66
M +31 6 50 24 69 91
F +31 20 796 92 22

In zijn werk is Erwin praktisch en oplossingsgericht, met oog voor de kansen en risico’s in de toekomst en de wijze waarop daarmee in een vroeg stadium moet worden omgegaan. Hij begrijpt de politiek bestuurlijke dynamiek en maatschappelijke context waarbinnen zijn cliënten opereren en de uitdagingen die dat mee kan brengen bij de realisatie van een project.

Voordat Erwin in 2019 partner werd bij ENVIR Advocaten was hij ruim 10 jaar werkzaam als advocaat bij Stibbe op de sectie bestuurs- en omgevingsrecht. Hij heeft in 2016 de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding omgevingsrecht cum laude afgerond. Daarnaast doorliep hij bij INSEAD een bedrijfskundige mini-MBA. Sinds 2018 is hij lid van de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente De Bilt. Erwin publiceert in wetenschappelijke- en vaktijdschriften en geeft geregeld lezingen.

The ENVIR Advocaten team is appreciated for its ‘highly qualified specialists who are very easy to work with’.

Legal 500 – EMEA 2019

The ENVIR Advocaten team provides ‘truly high standards and more than value for money’.

Legal 500 – EMEA 2019

‘They really listen to you and take a broader look at all aspects.’ The lawyers are ‘practical and solution-driven’.

Chambers, 2019

The team is appreciated for its ‘direct communication and knowledge of zoning plans in Amsterdam’.

Chambers, 2019