ENVIR ADVOCATEN
Keizersgracht 451-1V
1017 DK Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

ENVIR

Specialisten in het bestuursrecht

 

ENVIR Advocaten is dé specialist in het bestuursrecht en het omgevingsrecht. De advocaten bij ENVIR hebben op deze terreinen jarenlange werkervaring op het hoogste niveau.

 

Wij weten dat de beste juridische oplossing niet altijd de beste oplossing voor u hoeft te zijn. Daarom hebben wij ook een scherp oog voor andere belangen. Wij zijn niet alleen in staat om problemen daadwerkelijk op te lossen en procedures te voeren, ook signaleren wij in een vroegtijdig stadium kansen en risico’s. ENVIR kan hierdoor goed fungeren als belangrijke sparring partner en als meedenkende oplossingsgerichte adviseur.

 

In onze manier van werken staan wij voor een praktische en persoonlijke aanpak. Wij geloven in korte lijnen, toegankelijkheid en transparantie.

 

Onze tarieven zijn flexibel en concurrerend. Vanzelfsprekend maken wij vooraf duidelijke afspraken met u over de te verwachten kosten.

“Wij weten dat de beste juridische oplossing niet altijd de beste oplossing voor u hoeft te zijn.”

Expertise

 

ENVIR heeft zich volledig gespecialiseerd in het bestuursrecht. Dit rechtsgebied reguleert het overheidshandelen, op allerlei terreinen. Naast het algemeen bestuursrecht, waaronder ook het bestuursprocesrecht, hebben wij een bijzondere focus op het omgevingsrecht, en het natuurbeschermingsrecht. Wij adviseren en procederen veelvuldig op deze terreinen.

 

ENVIR heeft een groot netwerk. Dat netwerk zetten wij in om ook op andere rechtsgebieden, zoals het civiel (proces)recht, het strafrecht, het ondernemingsrecht en het fiscaal recht, voor u tot de beste oplossing te komen.

Cliënten

 

ENVIR richt zich op bedrijven en (semi) overheden, maar ook belangenorganisaties en particulieren zijn welkom bij ons. Door onze jarenlange ervaring hebben wij grondige kennis van de bestuursrechtelijke processen en procedures en de verschillende contexten waarin deze zich afspelen. Onze cliënten zijn onder andere werkzaam in, of betrokken bij, de volgende sectoren: industrie, luchtvaart, energie (waaronder duurzame vormen van energieopwekking, zoals windenergie), scholen, ziekenhuizen en infrastructuur.