ENVIR ADVOCATEN
Keizersgracht 451-1V
1017 DK Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Derek Sietses

Derek Sietses is sinds 2019 partner bij ENVIR Advocaten. Hij is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht, waaronder milieurecht, EHS en natuurbeschermingsrecht. Daarnaast behandelt Derek zaken in het civiele recht, waaronder contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Derek heeft uitgebreide ervaring in complexe, vaak politiek gevoelige dossiers, als huisadvocaat aan de zijde van decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten) maar ook als advocaat van marktpartijen. In het bijzonder staat Derek zowel overheden als ontwikkelaars bij in verscheidene wind- en zonneparkprojecten, bijvoorbeeld in de fase van contractering (anterieure overeenkomsten), vergunningverlening, civiele aspecten en gemeentelijke belastingen zoals WOZ-belasting en leges.

Derek Sietses linkedin

Romkeslaan 59
8933 AR
Leeuwarden

T +31 20 236 10 24
M +31 6 1588 6936
F +31 20 796 92 22

Derek werkt op een doelmatige, strategische en praktische manier en gelooft in een aanpak waarbij een zaak niet alleen vanuit een juridisch oogpunt wordt benaderd, maar waarbij ook de economische en maatschappelijke aspecten worden meegewogen.

Voordat Derek in 2019 partner werd bij ENVIR Advocaten werkte hij als advocaat bij Stibbe Amsterdam en bij Trip Advocaten en Notarissen te Leeuwarden. Hij publiceert geregeld in wetenschappelijke- en vaktijdschiften, waaronder de AB, Overheid & Aansprakelijkheid en TBR en geeft lezingen over verscheidene juridische onderwerpen, zoals op gebied van natuurbeschermingsrecht, milieurecht en handhaving. Derek is het vaste gezicht van kantoor Leeuwarden.

The ENVIR Advocaten team is appreciated for its ‘highly qualified specialists who are very easy to work with’.

Legal 500 – EMEA 2019

The team is appreciated for its ‘direct communication and knowledge of zoning plans in Amsterdam’.

Chambers, 2019

The ENVIR Advocaten team provides ‘truly high standards and more than value for money’.

Legal 500 – EMEA 2019

‘They really listen to you and take a broader look at all aspects.’ The lawyers are ‘practical and solution-driven’.

Chambers, 2019