Amsterdam: +31 20 737 20 66

Onderwerpen

Auteur
Onderwerpen
Litis finiri oportet: verjaring, sluitingshandelingen en procederende ontbonden vennootschappen.

01-05-2021: Sinds de inwerkingtreding van titel 8.4 Awb op 1 juli 2013 is het figuur van…

Legal 500 – EMEA 2021 ranking

19-04-2021: ENVIR Advocaten is gerankt in Environment and planning – tier 2 in de Legal 500…

Chambers ranking 2021

22-03-2021: Trots op de Chambers vermelding dit jaar van ENVIR Advocaten en twee advocaten van ENVIR…

Daan Korsse in rubriek ‘In beweging’ op Omgevingsweb

09-03-2021: Op de site Omgevingsweb wordt de komst van Daan Korsse bij ENVIR Advocaten vermeld. In…

ENVIR Advocaten verwelkomt Daan Korsse!

01-03-2021: ENVIR Advocaten heeft de in het omgevingsrecht gespecialiseerde advocaat Daan Korsse (1982) aangetrokken als advocaat….

Soppe Gundelach advocaten sluit zich aan bij ENVIR

01-02-2021: Het in Almelo gevestigde Soppe Gundelach advocaten sluit zich aan bij ENVIR Advocaten. ENVIR onderstreept…

Iris Kieft benoemd tot secretaris Stichting Stibat Services

02-12-2020: Iris Kieft is benoemd als secretaris in het bestuur van Stichting Stibat Services (Stibat). Stibat…

Marieke Kaajan en Iris Kieft aanbevolen als global leaders in Who’s Who Legal’s Global Guide 2020

08-11-2020: Marieke Kaajan en Iris Kieft van ENVIR Advocaten worden in de Who’s Who Legal Global…

Rapport Arcadis: Herindeling Natura 2000-gebieden zeer beperkt mogelijk

01-11-2020: In de Kamerbrief van 13 oktober jl. maakt de Minister van LNV melding van het…

Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn

11-10-2020: Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…

Legal 500 – EMEA 2020 ranking

15-04-2020: ENVIR Advocaten is gerankt in Environment and planning – tier 2 in de Legal 500…

Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!

19-12-2019: Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…

De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines

28-11-2019: Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…

Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling

14-11-2019: De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…

ENVIR in het nieuws over stikstof

31-07-2019: In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…

Briefing Tweede Kamer over de PAS-uitspraken

05-06-2019: Op 4 juni 2019 lichtte Marieke Kaajan samen met prof. dr. Chris Backes van de…

ENVIR succesvol voor Windpark Wieringermeer bij beroep tegen Wnb-ontheffing

16-10-2017: In de aan Windpark Wieringermeer verleende Wnb-ontheffing voor trekvogels was een omvangrijke monitoringsverplichting ten aanzien…

Marieke Kaajan in Chambers 2017

12-04-2017: Met dank aan alle relaties en cliënten is Marieke Kaajan ook dit jaar met een…

ENVIR in 2016 Who’s Who Legal: Environment

13-09-2016: Nadat eerder opgenomen te zijn in de Chambers 2016 staat ENVIR Advocaten nu ook in…

ENVIR op de Provada 2016

02-06-2016: Natuurlijk zijn Marieke Kaajan en Fleur Onrust van ENVIR Advocaten ook dit jaar weer op…

ENVIR in Leidsch dagblad, Haarlems dagblad en Noord-Hollands Dagblad

16-04-2016: Artikel in Leidsch dagblad, Haarlems dagblad en Noord-Holland dagblad over procedure gevoerd door ENVIR Advocaten:…

Marieke Kaajan en Fleur Onrust op de NWEA winddag

15-07-2015: Marieke Kaajan en Fleur Onrust op de NWEA winddag

First Ladies Magazine Fleur Onrust

15-07-2015: Magna Charta maakte het mooie First Ladies magazine omgevingsrecht Fleur Onrust. ​Een prachtig magazine met…

Marieke Kaajan in the Chambers 2015

28-04-2015: Marieke Kaajan wordt in the Chambers 2015 genoemd als specialist bij de categorie “Public Law”….

Artikel Volkskrant over procedure bij de Raad van State

24-02-2015: Marieke Kaajan wordt als natuurbeschermingswet deskundige geciteerd in de Volkskrant. Uit de Volkskrant 24 februari…

Interview op Vastgoedjournaal.nl

13-11-2014: Op de website www.vastgoedjournaal.nl staat een interview met de advocaten van ENVIR-advocaten. Envir Advocaten opent…

ENVIR in de Volkskrant

03-11-2014: Deze ochtend in de Volkskrant!

Nieuwe mazen in nieuwe bestuurswetten – ENVIR in Cobouw

21-10-2014: Den Haag – De Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet vereisen extra inventiviteit van partijen…

ENVIR in de Elsevier

10-10-2014: Personaliabericht In Elsevier

ENVIR in Het Parool

18-09-2014: Fleur Onrust, Wyke de Vos en Marieke Kaajan in het Parool!

ENVIR in het FD

16-09-2014: Partners ENVIR in Personalia FD. ENVIR in Personalia FD.