ENVIR ADVOCATEN
Keizersgracht 451-1V
1017 DK Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Advocaten

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Marieke Kaajan is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en heeft daarbinnen een focus op het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Als advocaat kenmerkt Marieke zich door haar praktische insteek, waardoor zij, mede vanwege haar ervaring met complexe projecten en kennis van processen binnen de overheid, snel kan schakelen en snel kan doorgronden welke aanpak een zaak echt verder zal brengen. Marieke werkte 13 jaar bij Stibbe als advocaat op de sectie bestuursrecht en omgevingsrecht.

mr. drs. F. (Fleur) Onrust

Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Fleur werkte 10 jaar als bestuursrechtadvocaat bij Stibbe. Fleur is gespecialiseerd in het omgevingsrecht waarbinnen zij zich met name richt op soortenbescherming onder de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet), de Wabo en het ruimtelijk bestuursrecht.

Fleur houdt zich verder bezig met het algemeen bestuursrecht, in het bijzonder met het subsidierecht, handhavingskwesties en het bestuursprocesrecht. Daarnaast is zij als advocaat actief in de (publieke) zorgsector, onderwijssector en culturele sector als het gaat om vragen en procedures over subsidies, vergunningen of andere vormen van overheidsregulering.

mr. I.F. (Iris) Kieft

Iris Kieft is advocaat en sinds 2018 partner bij ENVIR Advocaten. Zij adviseert ondernemingen, ontwikkelaars en (semi)overheden over algemeen bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van hun bedrijfsvoering, projecten en transacties.

In haar praktijk richt Iris zich op de sectoren energie & infrastructuur en vastgoed, met een focus op klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Iris is betrokken, pragmatisch en doelgericht. Ze helpt haar cliënten door het complexe juridische landschap te navigeren zodat zij hun projecten efficiënt kunnen realiseren. Iris was negen jaar bestuursrechtadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, onder meer als lid van de Sectorgroep Energie. Voor haar overstap naar ENVIR werkte ze als advocaat bij CMS bij Real Estate & Construction en de Sectorgroep Energie.

Medewerker(s)

G.A.M. (Martijn) Kreling

Martijn Kreling is paralegal bij ENVIR Advocaten. Daarnaast volgt Martijn een master staats- en bestuursrecht aan de UvA.