ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Advocaten

ENVIR Advocaten: dé specialist in het omgevingsrecht en bestuursrecht.

Marieke Kaajan

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Marieke Kaajan is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en heeft daarbinnen een focus op het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Als advocaat kenmerkt Marieke zich door haar praktische insteek, waardoor zij, mede vanwege haar ervaring met complexe projecten en kennis van processen binnen de overheid, snel kan schakelen en snel kan doorgronden welke aanpak een zaak echt verder zal brengen. Marieke werkte 13 jaar bij Stibbe als advocaat op de sectie bestuursrecht en omgevingsrecht.
Lees verder »

Fleur Onrust

mr. drs. F. (Fleur) Onrust

Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Fleur werkte 10 jaar als bestuursrechtadvocaat bij Stibbe. Fleur is gespecialiseerd in het omgevingsrecht waarbinnen zij zich met name richt op soortenbescherming onder de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet), de Wabo en het ruimtelijk bestuursrecht.

Fleur houdt zich verder bezig met het algemeen bestuursrecht, in het bijzonder met het subsidierecht, handhavingskwesties en het bestuursprocesrecht. Daarnaast is zij als advocaat actief in de (publieke) zorgsector, onderwijssector en culturele sector als het gaat om vragen en procedures over subsidies, vergunningen of andere vormen van overheidsregulering.
Lees verder »

Iris Kieft

mr. I.F. (Iris) Kieft

Iris Kieft is advocaat en sinds 2018 partner bij ENVIR Advocaten. Zij adviseert ondernemingen, ontwikkelaars en (semi)overheden over algemeen bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van hun bedrijfsvoering, projecten en transacties.

In haar praktijk richt Iris zich op de sectoren energie & infrastructuur en vastgoed, met een focus op klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Iris is betrokken, pragmatisch en doelgericht. Ze helpt haar cliënten door het complexe juridische landschap te navigeren zodat zij hun projecten efficiënt kunnen realiseren. Iris was negen jaar bestuursrechtadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, onder meer als lid van de Sectorgroep Energie. Voor haar overstap naar ENVIR werkte ze als advocaat bij CMS bij Real Estate & Construction en de Sectorgroep Energie.
Lees verder »

Erwin Noordover

mr. E. (Erwin) Noordover

Erwin Noordover is advocaat en sinds 2019 partner bij ENVIR Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het algemeen en Europees bestuursrecht, met een focus op het omgevingsrecht, milieurecht en het natuurbeschermingsrecht.

Erwin adviseert en procedeert voor zowel overheden als marktpartijen over (duurzame) energie-, natuur- en klimaatvraagstukken rondom windparken op land en zee, zonneparken, de circulaire economie, de energietransitie, schaarse rechten of subsidies voor duurzame energieopwekking. In zijn werk is Erwin praktisch en oplossingsgericht, met oog voor de kansen en risico’s in de toekomst en de wijze waarop daarmee in een vroeg stadium moet worden omgegaan. Voordat Erwin partner werd bij ENVIR Advocaten was hij ruim 10 jaar werkzaam als advocaat bij Stibbe op de sectie bestuurs- en omgevingsrecht.
Lees verder »

Derek Sietses

mr. D. (Derek) Sietses

Derek Sietses is sinds 2019 partner bij ENVIR Advocaten. Hij is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht, waaronder milieurecht, EHS en natuurbeschermingsrecht.
Daarnaast behandelt Derek zaken in het civiele recht, waaronder contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Derek heeft uitgebreide ervaring in complexe, vaak politiek gevoelige dossiers, als huisadvocaat aan de zijde van decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten) maar ook als advocaat van marktpartijen.
Derek werkt op een doelmatige, strategische en praktische manier en gelooft in een aanpak waarbij een zaak niet alleen vanuit een juridisch oogpunt wordt benaderd, maar waarbij ook de economische en maatschappelijke aspecten worden meegewogen.
Lees verder »